Letec /flyer/, báze /base/ nebo spotter  – tři základní formy či role které v akrojóze máme. Tři hráči, kteří představují v podstatě všechno. Všechny úlohy jsou stejně důležité a plnohodnotné a ideálním stavem je praktikovat všechny. Pojďme se s nimi seznámit blíže.

 

Báze

Může být v různých pozicích. Pro akrojógu je nejtypičtější tzv. L-basing. Kdy báze leží na zádech a nohy má zvednuté v úhlu 90 stupnů. Umožňuje partnerovi „létat“, tedy dělat různé kousky ve vzduchu, tak aniž by se dotknul země. Bázování je ale možné i v jiných pozicích, jako je tomu například v kleče, v sedě, v leže na břichu /belly basing/ nebo ve stoje /standing acrobatics/. V tradičním pojetí akrojógy je nejčastější L-basing. Báze by měla být dostatečně silná i protažená a schopná předat svému letci dostatek důvěru, kterou zejména ze začátku potřebuje, aby se nebál pustit do nových pozic a kousků, kdy je často hlavou dole.

Kvality: protažené hamstringy a celé zadní strany nohou, dobrá koordinace pohybů a stabilita, trpělivost

 

Letec

Někdy to vypadá že vše je jenom o letci nebo „létání“ . Letec je nejvíce vidět a pozornost diváků je většinou soustředěna právě na něj. Letec ale není jen okrasa, za pěkným provedením jsou hodiny tréninku a dokonalé sehrání s bází. Praktikující dvojici tedy vnímáme jako souladný celek. A ne jen jako že „báze dopomáhá letci“ do působivých pozic. Je vždy velkou výhodou, když letec umí ovládat své tělo ve smyslu, že se umí zpevnit, cítí nebo si uvědomuje jak se přesouvá jeho váha. Velmi důležité je také „umět se zpevnit“ protože v mnoha prvcích či přechodech je třeba aby letec kompletně držel svou formu a báze s ním manipuluje jako s „kusem dřeva“. No a v neposlední řadě je velikou výhodou pokud letec umí a nebo alespoň pracuje na stoji na hlavě a stoji na rukou. Hodně to pak pomůže v partnerských inverzích.

No a co naopak hodně nepomáhá?  – panika a zejména zbrklé a nepředvídatelné pohyby. Báze, aby byla schopna zareagovat, musí předvídat pohyby letce a a pokud jsou rychlé, trhané a ve špatnou dobu, vedou nejčastěji k tomu, že letec končí na zemi.

Kvality: schopnost „zpevnit celé tělo“ a ovládat jej i při inverzních pozicích. Zpevněný střed těla a silné paže. Stabilní provedení základních inverzí

 

Spotter

Dbá o bezpečnost provádění cviku a zejména na bezpečnost letce. Dvojice, které praktikuje nové kousky, by nikdy neměla cvičit bez spottera. Ke spottingu máme často přístup typu: „nuda“, nebo: „nějak to tu vedle nich prostojím“…Nikdy!!!

Role spottera je ve skutečnosti nesmírně důležitá a hlavně zodpovědná. Akrojóga je legrace a nikdo se nechce zranit. Spotter musí být velmi přítomný, bdělý a předvídavý. Kromě toho nejlépe vidí, co dělá dvojice špatně, takže správný spotter také radí, pomáhá více či méně  ke správnému provedení prvku.

Spotter primárně chrání hlavu letce, aby nespadl právě na ní.

Jednotlivé prvky vyžadují odlišný spotting a  proto vždy na lekci věnujte dobrou pozornost, ať pochopíte techniku spottingu.

Pro spotování je třeba stát velmi blízko letce, v širokém a stabilním postoji a jistit většinou „pod těžištěm letce“ … toto může být zavádějící termín – je vlastně potřeba být v takovém úhlu a v takové pozici, aby vás váha padajícího letce nestrhla s sebou, ale abych jako spotter byl schopen váhu přijmout a bezpečně letce dopravit na zem.

Pravidlem je, že jeden fokusovaný a znalý spotter, je poplatnější než skupinka, která neví co dělat. Pro většinu prvků si vystačíme s jedním nebo se dvěma spottery. Ve standing acrobatics to mohou být i tři spotteři a zde daleko více dbáme na to, aby spotter byl zcela jistě větší než letec a dostatečně silný. I zde je jako primární bod nedopustit aby letec spadnul na hlavu.

Přílišné spottování: je stejně nechtěnný stav , jako nedostatečný spotting. Ve chvíli, kdy spottter letce neustále letce přidržuje, nemá dvojice téměř šanci se posunout a zjistit co dělají špatně a kterým směrem se dále neubírat. Báze „necítí“ letce a neví, zda jsou v danné pozici sami o sobě, letec rovněž „necítí“ zda je jeho tvar těla pro danou pozici správný. Na přílišný spotting pozor zejména při balančních pozicích a inverzích. 

Kvality: fokus, naprostá přítomnost, předvídatelnost.

 

Trénink

Většinou je tomu tak a je to naprosto v pořádku, že každý jsme buď primární letec nebo primární báze a ve spotting se v rámci skupiny střídáme. Rozhodně je ale dobře si vyzkoušet i roli, která není vaši hlavní, hodně vás to obohatí, pobaví a pomůže lépe pochopit vašeho partnera. Při tréninku ve skupině nezapomínejte na pravidelné střídání. Není hezké nechat někoho celou dobu spottovat, buďte k sobě empatičtí.